وزیر خارجه اندونزی:عضویت کامل در سازمان ملل حق فلسطین است

نیویورک- سانا

رنتو مرسودی، وزیر خارجه اندونزی روز سه شنبه در نشست شورای امنیت که با موضوع خاورمیانه و مساله فلسطین برگزار شد، عضویت کامل در سازمان ملل متحد را حق طبیعی و قانونی فلسطین دانست، و تداوم اقدامات شهرک نشینان صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی را محکوم کرد.

وی طی این نشست با تاکید بر حمایت کشور خود از مساله فلسطینی گفت: مساله فلسطین اعتبار شورا را تعریف می کند و عضویت کامل در سازمان ملل متحد حق طبیعی و قانونی فلسطین است.

راما