بارش بارن که شدیدترین آنها 80 میلی متر در حماه و درجه حرارت کمتر از معدل خود

دمشق-سانا

در اثر امتداد جبهه سرد در تمام لایه های هوا، درجه حرارت کمتر از معدل خود به حدود 5 تا 8 درجه سانتیگراد می ماند و بارش باران همراه با رعد در بیشتر مناطق تداوم می یابد.

اداره هواشناسی امروز صبح پیش بینی کرد که اثربخشی جبهه سرد فردا کم می شود ولی هوا سرد می ماند و بین آبری و بارانی خواهد بود.

بیشتر استان های سوریه شاهد بارش باران بود که شدیدترین آنها 70 میلی متر در مصیاف در استان حماه و 65 میلی متر در بوقا در لاذقیه و 63 میلی متر در مرمریتا در حمص است.جسر-فكتوريا-328x203

وزارت کشاورزی اعلام کرد که معدل بارش باران در دمشق و ریف آن به 40 میلی متر در سرغایا و در الزبدانی به 40 میلی متر و در حرمون به 23 میلی متر و در التل به 22 میلی متر و در میسلون و قاسیون به 16 میلی متر و در کسوه و دوما به 12 میلی متر رسیده است.

در سویدا به 19 میلی متر و در صلخد به 17 میلی متر رسیده است.

در درعا 16.5 میلی متر و در مرمریتا 63 میلی متر و در تلکلخ 33 میلی متر و در مخرم 2.5 میلی متر است.

در حماه در وادی العیون به 40 میلی متر و در محرده و کفر زیتا به 18 میلی متر رسیده است.

در طرطوس و بانیاس و صافیتا 35 میلی متر و در دریکیش 41 میلی متر و در مشتی الحلو 34 میلی متر است.

در لاذقیه 57 میلی متر و در وادی قندیل 42 میلی متر و در بهلولیه 33 میلی متر و در الحفه 25 میلی متر است.

در ادلب 19 میلی متر و در حلب 25 میلی متر است.

شاهد أيضاً

بارش باران در تعدادی از استان ها/تصاویر

بارش باران در تعدادی از استان ها غ