مشارکت 125 شرکت صنعتی در چشنواره خرید ماهانه شهر لاذقیه

لاذقیه -سانا

با مشارکت 125 شرکت محلی فعال در حوزه صنعت مواد غذایی وشیمیایی و هندسی دیروز چشنوراه خرید ماهانه لاذقیه را در هتل  “المی ”  در لاذقیه اغاز شد.

عضو اتاق صنعتی دمشق طلال قلعجی  ضمن اشاره به اهمیت برگزاری چنین فعالیت ها وسهیم بودن آن در حرکت اقتصادی و صنعت های ملی جهت ترویج محصولات بومی گفت: چشنواره مستلزمات اصلی واقلام مصرفی روزانه خانوداه ها را با قیمت مناسب نسبت به بازار تامین می کند.

وی افز.د  اشاره کرد که این چنشوراه گامی مهم از لحاظ توسعه وجذب شرکت های متعدد که در افزایش حجم رقابت وارائه تخفیف کمک می کنند به شمار می رفت.

وی هدف اصلی این چنشواره تامین احتیاجات شهروندان با قیمت های مناسب وترویج محصولات وکالاهای محلی دانست.