آمادگی فلسطینیان برای برگزاری چهل و یکمین جمعه تظاهرات بازگشت

قدس اشغالی – سانا

ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در چهل و یکمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، چهل و یکمین جمعه تظاهرات بازگشت امروز برگزار می شود، و ساکنان نوارغزه در حال آماده شدن برای شرکت در چهل و یکمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این منطقه هستند.

تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «مقابله با عادی‌سازی روابط» برگزار خواهد شد.

به نقل از رسانه های فلسطینی، هیئت ملی برگزاری راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره اهالی نوار غزه را به شرکت در راهپیمایی های امروز تحت عنوان جمعه ” مقابله با عادی‌سازی روابط” دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون در این تظاهرات‌ها ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و نزدیک به ۲۶ هزار نفر دیگر زخمی شدند.

راما