بازگشت ده ها نفر آواره شده به روستاهای خود از گذرگاه التایهه در منبج

حلب-سانا

خبرنگار سانا در حلب از بازگشت ده ها نفر آواره شده به روستاهای خود که توسط ارتش عربی سوریه از لوث تروریسم آزاد شد، از طریق گذرگاه «التایهه» در منطقه «منبج» واقع در ریف شمالی شرقی استان حلب خبر داد.

خبرنگار سانا از رسیدگی به وضعیت تعدادی از آنها و ارائه تمام امکانات جهت برگشت کسب و کار خود توسط مقامات ذیربط، گزارش داد.

شماری از بازگشت کنندگان از فداکاری های ارتش عربی سوریه که اغلب مناطق کشور را از لوث تروریسم آزاد نمود، قدردانی کردند.

 

راما