وزارت آموزش عالی: هزینه آموزش باز افزایش نمی یابد

دمشق-سانا

وزارت آموزش عالی تأکید کرده است که هزینه سیتسم آموزش باز را افزایش نمی دهد و هیچ مطالعه در این مورد وجود ندارد.

وزارت آموزش عالی در بیانیه ای به سانا تصریح کرد: هزینه ثبت نام دانشجویان در سال تحصیلی 2014-2015 همین هزینه ی سال گذشته خواهد بود.

قابل ذکر است که وزارت در سال گذشته مصوبه افزایش هزینه ی آموزش عالی صادر کرده است و هزینه برای دانشجویان سوری در ازای هر درس در رشته مهندسی کامپیوتر 6000 لیر و 5000 لیر برای هر درس در دیگر رشته ها شد.

شورای آموزش عالی در ماه ژوئن گذشته قانون تصویب کرده که دانشجویانی که یکی از  افراد خانواده شان به شهادت رسید، 50 در صد از هزینه ثبت نامشان کم می کند.