شیرینی پنیر در زمستان گرما را می دهد

دمشق-سانا

شیرینی پنیر از شیرینی های سنتی و ساده است که در همه اوقات ساخته می شود ولی خوردن آن در فصل زمستان افزایش می یابد چون گرما را به جسم می دهد.

سانا عماد صباغ را که از 25 سال به ساخت و فروش شیرینی پنیر می پردازد، دیدار کرد. وی گفت: من این صنعت را در خانواده حمصی مشهور سواس یاد گرفتم و شهرهای حمص و حماه در شیرینی پنیر اختصاص دارند ولی ساخت آن در حمص بیشتر موفق شد چون فنآوری ساخت آن عالی بود و مواد اولیه اش در دسترس است.2545-312x203

درباره اجزای آن و روش ساخت آن، صباغ گفت: ما به شیر، پنیر، سمولینا، شکر و گلاب نیاز داریم. آب را می جوشیم سپس شکر و سمولینا به آب اضافه می کنیم  و آن را با هم ده دقیقه می پزیم سپس پنیر را می گذاریم.

وی افزود: بعد از اضافه پنیر، سینی ها را به روغن جامد رنگ می زنیم و در آن خمیر را کشش می کنیم. وی گفت: بعضی مردم شیرینی پنیر بدون اضافات ترجیح می دهند و برخی دیگر با شیر پخته شده یا شیره و آجیل.4226-305x2032222

وی توضیح داد که شیرینی پنیر چند نوع دارد: بدون اضافات و پر شده که به هر دو به همین روش ساخته می شود و سر آن با شیره و آجیل تزیین می کنیم.3308-305x203111

صباغ ادامه داد که خوردن شیرینی پنیر در فصل زمستان افزایش می یابد چون گرما را به جسم می دهد. وی اشاره کرد که شیرینی پنیر از شیرینی ها ارزان قیمت و بسیار معروف است.

صباغ در پایان گفت که مواد اولیه شیرینی پنیر در بازارها در دسترس است.