ارتش عربی سوری بر مناشیر والمقلع وتله های محیط به منطقه العویجه در حلب را تسلط کامل پیدا کرد و تلاش های تروریست ها برای نفوذ در ریف حمص را ناگام کذاشت ومواضع تروریست ها در قنیطره را منهدم کرد

استان ها – سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح بیشروی جدیدی در محور حلب شمالی شرقی رقم زد، وبر عده ای از مناطق استراتژیک تسلط کردند وبه بیشروی خود برای کامل کردن محاصره مواضع تروریست ها وقطع کردن مهمترین خطوط امداد رسانی از جهت ترکیه را ادامه می دهند.

منبع نظامی به سانا گفت: یگان از ارتش ونیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع ملی بر مناطق المناشر والمقلع وتله های محیط به منطقه عویجه در حلب را تسلط کامل پیدا کرد وبه تروریست ها خسارت های بزرگ وارد کرد.

یگان های از ارتش بعداز تسلط بر منطقه “السکن الشبابی” وقطع خطوط امداد رسانی تروریست ها بین الجندول والعویجه نزدیک بیمارستان الکندی تسلط کامل بر این مناطق را پیدا کرد.

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

تسهیل ورود کالاهای سوریه به بازار عراق محور گفتگو رئیس اتاق صنایع دمشق با وابسته بازرگانی سفارت عراق در سوریه

دمشق – سانا دکتر سامر الدبس رئیس اتاق بازرگانی دمشق و ریف آن امروز با …