با مشاركت 40شركت ملی.. افتتاح اولین نمایشگاه بازسازی سوریه

دمشق – سانا

امروز با مشارکت 40 شرکت ملی، اولین نمایشگاه بازسازی سوریه که موسسه بین المللی بازاریابی سوریه/سیما/ با عنوان /سوری ها سوریه را بنا می کنند/ آن را تنظیم واجرا می کند و با همکاری وزارت کارهای عمومی وحمایت اتحادیه اتاق های تجارت سوریه در هتل “الداما روز” دمشق افتتاح شد

وزیر کارهای عمومی مهندس “حسین عرنوس” بر اهمیت نمایشگاه در آگاهی دادن به شرکات های ملی بخش عام وخاص که می توانند در عملیات بازسازی کشور شرکت داشته باشند تاکید کرد، همچنان به وجود تخصص های مهم وتکنیک های مدرن برای کمک رسانی در سرعت بخشیدن به روند سازش وبازسازی زیربنایی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد.

مدیر موسسه /سیما/ “موفق طیاره” گفت: موسسه تلاش می کند از طریق این نمایشگاه یک ایستگاه برای گرد هم آمدن شرکتهای ملی وبین المللی بسازد.

همچنین آقای “طیاره” بر ارائه شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه خدمات مصالح ساختمانی وجذب تکنیک های مدرن ومشارکت در برنامه ریزی استراتژی برای دوره آینده وآماده شدن برای عملیات بازسازی تاکید کرد.

نمایشگاه که به مدت 3 روز برگزار می شود شامل چند زمینهء، مانند ارائه خدمات مصالح ساختمانی وبنا کردن وخدمات املاک وزیر بنایی وبانک ها وشرکات های بیمه وشرکت های حمل ونقل وغیره.. می باشد.

شاهد أيضاً

دیدار استاندار دمشق با سفیر جمهوری آفریقای جنوبی

دمشق – سانا  مهندس محمد طارق کریشاتی، استاندار دمشق باباری فیلیپ گیلدر، سفیر جمهوری آفریقای …