افتتاح آزمایشگاه تشخیص طبی انجمن پزشکان حلب

حلب – سانا

یک آزمایشگاه تشخیص طبی در منطقه الرازی امروز توسط  انجمن پزشکان حلب افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.

این آزمایشگاه دارای بخشهای هماتولوژی، بیوشیمی،  میکروب شناسی و هورمون شناسی است.

رئیس انجمن پزشکان حلب در همین باره توضیح داد: در راستای اجرای برنامه بازسازی، این آزمايشگاه تشخيص طبی با هزینه 250 میلیون لیر تجهيز و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه روزانه بیش از 150 تست آزمایشگاهی را انجام می دهد.

غیاث