درآمد بندر طرطوس طی سال 2018 به بیش از 10 میلیارد لیر رسید

طرطوس – سانا

درآمد شرکت عمومی بندر طرطوس از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نوامبر به 523ر10 میلیارد لیر رسید.

مهندس «ندیم حایک» مدیر کل مؤسسه بندر طرطوس بیان اینکه  13496 کانتینر حامل 673ر3  میلیون تن کالا در بندر طرطوس تخلیه و بارگیری شد گفت: 501 کشتی به این بندر تردد کردند.

غیاث