دستگیری 8 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 8 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نثیروهای اشغالگر به خانه های فلسطینی ها یورش بردند، اقدام به تنفتیش آن در آردوگاه بلاطه، شهرک عصیره در نابلس، آردوگاه الدهیشه در بیت لحم و شهر خلیل کردند و 8 فلسطینی را دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به ظلم تاریخی خود علیه فلسطینیان از طریق یورش به منازل آنها و تفتیش این منازل و تنگ تر کردن حلقه محاصره این ملت، ادامه می دهد.

راما