ارتش مواضع تروریست ها در ریف دمشق و درعا و حمص وریف آن را از بین برد

استان ها-سانا

واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها نزدیک روستای النشابیه در منطقۀ دوما را هدف قرار دادند و تعدادی از تروریست ها را کشتند و خودروهای آنان را نیز منهدم کردند.

ارتش عملیات خود در دوما ادامه داد و شماری از تروریست ها در مزرعه های عالیه شمال شهرک دوما و نزدیک مسجد الشکر شمال غرب دوما را به هلاکت رساند و موضع متعلق به تروریست ها که پر از سلاح وتجهیزات نظامی در شرق شهرک حرستا بود، منهدم کرد.

همچنین واحد های از ارتش و نیروهای مسلح ضربات مهلک به تروریست های تکفیری نزدیک پل عین ترما- جنوب غرب منطقۀ جوبر وارد کردند و عده ای از تروریست ها را از بین بردند. واعضای گروه تروریستی مسلح جنوب ساختمان اداره سجلات و احوال شخصيه در روستای عربین در ریف دمشق را کشتند.

و در الغوطه الشرقیه، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح 5 تروریست تکفیری در شمال غرب مرقد حضرت سکینه(السیده سکینه) در شهرک داریا- ریف دمشق را به هلاکت رساندند و سلاح و تجهیزات آنان را منهدم کردند.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در درعا را کشتند.
منبع نظامی در ریف درعا  به سانا گفت که واحد از ارتش شماری از تروریست ها در منطقۀ تل شهاب را کشته و زخمی کرد.

منبع افزود که یگان های از ارتش و نیروی مسلح صدمات مهلک به صفوف تروریست ها در روستای «علما» در ریف درعا وارد کردند، و عده ای از آنان را کشته و زخمی کردند و سلاح و تجهیزات آنان را نیز نابود کردند.

همچنین طی عملیات ارتش در روستاهای «السعیله» و «عثمان» و«الشیخ مسکین»، تعدادی از تروریست ها کشته و زخمی شدند.

از بین بردن مواضع تروریست ها در ریف حمص.. گروه های تروریستی اعلام کردند که ١١ از اعضای آنان در«الحوله» کشته شدند

منبع نظامی به سانا گفت که یگانی از ارتش تعدادی از تروریست ها در روستای«رحوم» در منطقۀ المخرم شرق شهرک حمص را به هلاکت رساند.

منبع اضافه کرد که واحد دیگر از ارتش شماری از تروریست ها در «کفر لاها» در منطقۀ «الحوله» شمال غرب حمص را کشت.

منبع اشاره کرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها تکفیری در مزرعه های تلبیسه در ریف حمص و منطقۀ الوعر را هدف قرار دادند و بسیاری از تروریست ها را از بین بردند.

منبع یاد کرد که واحدهای از ارتش عده ای از تروریست ها در وادی السمرمر و العامریه و جباب حمد و دویزین و جزل و در اطراف میدان نفتی شاعر را به هلاکت رساندند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را نیز منهدم کردند.

همچنین، گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعلام کردند که 11 از اعضایشان در منطقۀ الحوله کشته شدند.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …