دستگیری 13 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 13 فلسطینی را در منطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” منتشر کرد که نیروهای اشغالگر به تعدادی از خانه های فلسطینیان  در شهر های “رام الله”، “بیت لحم”، “قدس اشغالی”، و “الخلیل” یورش بردند، و سه فلسطینی را دستگیر کردند.