“تلاقي” ركورد جدید برای طولانی ترین برنامه تلفزیونی در جهان ثبت میکند… حلقی: اقدام بزرگ ملی است… زعبی: پیام به همه سوری ها است

دمشق – سانا

شبکه تلوزیونی “تلاقی” عصر روز کذشته هفتاد ساعت پخش زنده به پایان رساند،  ورکورد جدیدی در پخش طولانی ترین برنامه تلویزیونی در جهان به ثبت رساند،  وتلاش خود را کرد تا رکوردی جدیدی در رکوردهای جهانی گینس،به نام خود ثبت بکند

نخست وزیر دکتر وائل حلقی به کانال “تلاقی”  موفقیت به تکمیل شروط گینس و به دست آوردن یک رکورد جدید در پخش طولانی ترین برنامه تلویزیونی در جهان تبریک گفت وآرزوی موفقیت ودرخشش وبیشرفت کانال وکارکنان آن را کرد.

دکتر حلقی در ارتباط تلفنی با کانال گفت:(ما بیش از 68 ساعت شما را تماشا می کردیم واز تلاش وقدرت تحمل بزرگ شما قدردانی می کنیم).

حلقی اشاره کرد که آنچه انجام شده کار بزرگ ملی است وتلاش زیاد از وزیر اطلاعات و بقیه مقامات دولتی گروه رادیو وتلفزیون نیاز داشت وتاکید کرد که دولت تمام طرح های خلاقانه که ارزش به کشور و مردم سوریه اضافه می کنند، پشتیبانی می کند.

وزیر اطلاعات عمران زعبی تاکید کرد که موفقیت کانال تلاقی در این رکورد اختصاص داده به تمام شهدای نظامی وغیر نظامی است، واشاره کرد که این کار پیامی برای تمام  مردم سوریه که ایده های واعتقادات مختلف دارند .

عمران

کارگردان برنامه الهمام بهلول گفت:( هدف ما از این دستاورد نه فقط وارد رکوردهای جهانی گینس است بلکه بالا بردن اسم سوریه در سطح جهانیست و رساندن پیامی به جهان که مردم سوریه در برابر جنگ هنوز قادر به زندگی هستند.).

الهمام

همچنین دفتر رسانه ای ریاست جمهوری به کانال تلاقی و کارگنان آن در پخش مداوم هفتاد ساعت   وشکست رکورد گینس تبریک گفت.

شایان ذکر است که این برنامه از ساعت 9 عصر روز سه شنبه شروع شد ودر ساعت7 عصر روز گذشته تمام شد ، وهدف آن را ورود به کتاب رکوردهای جهانی گینس می باشد.

مجریان این برنامه خانم “رين الميلع” وخانم”أريج زيات” وباکارگردانی “الهمام بهلول” بود.

شاهد أيضاً

روزنامه چینی: سرقت نفت سوریه توسط نیروهای آمریکایی مایه ننگ آمریکاست

پکن-سانا روزنامه چینی «چاینا دیلی» تاکید کرد که ایالات متحده در جنایات دزدی خود علیه …