کشف و ضبط تسلیحات و مهمات بر جای مانده از تروریست ها در درعا البلد

درعا-سانا

یک پهپاد، خمپاره ها، تسلیحات و مهمات ساخت غربی بر جای مانده از تروریست ها در مزارع منطقه درعا البلد کشف و ضبط شد.

خبر نگار سانا در درعا اعلام کرد: مقامات ذیربط هنگام عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده از لوث تروریسم در مزارع منطقه درعا البلد یک پهپاد، خمپاره ها، و مقادیری تسلیحات و مهمات ساخت غربی بر جای مانده از تروریست ها کشف و ضبط کردند.

خبرنگار افزود: تسلیحات و مهمات از جمله مسلسل ها، راکت های آرپی‌جی، مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات ساخت محلی، دوربین دوچشمی و دستگاه های ارتباطاتکشف شد.