جعفری : کشورهای حامی تروریست تلاش مشترک بین المللی برای مقابله با گروه داعش را ناکام گذاشت

نيويورك-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل دکتر بشار جعفری گفت که بعضی کشورهای حامی تروریست جهانی تلاش مشترک بین المللی برای مقابله با گروه تروریست داعش را ناکام گذاشت

جعفری اضافه کرد که شورای امنیت برضد دولت های حامی تروریست براساس قطعنامه های آخر 2017 و 2178 تحرکی ایجاد نکرد

جعفری توضیح داد که تا حالا وقتی که مسئولین بین المللی و سخنگوی دبیر کل سازمان ملل می خواهند درباره گروه های تروریستی صحبت کنند از اصطلاح ” مخالفان میانه رو ” استفاده می کنند و این امر مخالف با مصوبه 1267 و مخالف با همه نامه های را که به دبیر کل سازمان ملل فرستاده ایم

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا با محکوم کردن و مواخذه کشورهای حامی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه، به وظیفه بین المللی خود عمل کند

شاهد أيضاً

دکتر بشار جعفری در جریان جلسه شورای امنیت: قطعنامه / 1373 / به تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم و خشک کردن منابع مالی آن و مبارزه با تفکر افراطی کمک نکرد