گالری “ضحكة وتفاحة “در ساختمان دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه دمشق

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه از اصرار دبیرخانه فنی سازمان مبنی بر نادیده گرفتن اطلاعاتی که در خصوص در اختیار داشتن و استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط گروه های تروریستی در اختیار این سازمان قرار داده تعجب می کند