با مشارکت 25 هنرمند ..افتتاح نمایشگاه “حمص قدیم”

حمص -سانا

نمایشگاه هنری تحت عنوان “حمص قدیم ”  متشکل از 30 اثر هنری دیروز در سالن  انجمن هنرمندان نقاش حمص برگزار شد.

در این نمایشگاه  30 آثار از 25 هنرمند نقاش در سبک های هنری مختلف با موضوع میراث معماری شهر حمص  به نمایش گذاشته شدند.

هنرمند کارمن شقیره اشاره کرد که این نمایشگاه با هدف ثبت و مستندسازی معماری حمص برگزارمی شود

نمایشگاه “حمص قدیم ” تا 10 روز آینده  ادامه دارد.