ضبط و کشف مقادیر زیادی از  تسلیحات و مهمات باقیمانده از تروریست ها در روستای “تل سلمو” در ریف ادلب

ادلب – سانا

خبرنگار سانا گزارش داد : در ادامه پاکسازی تعدادی از روستاها و مناطقی که از لوث تروریسم آزاده شد، مقامات ذیربط  مقادیر زیادى از سلاح ومهمات به جا مانده از تروریست ها را در روستای “تل سلمو” در ریف ادلب کشف و ضبط کردند.

خبرنگار سانا در حماه از کشف 3 مخفیگاه وابسته به گروه های تروریستی حاوی مقادیر زیادی از سلاح ومهمات و مواد منفجره به جا مانده از تروریست ها  در روستای تل سلمو واقع در جنوب فرودگاه ابو الظهور واقع در نزدیک مرزهای ریف شمالی شرقی حماه خبر داد.