یگان های از ارتش شماری از تروریست ها در حلب و حمص و درعا و ریف آن را کشتند

استان ها-سانا

در حلب و ریف آن، واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها در عندان شمال حلب را کشته و زخمی کردند و خودروهای تروریست ها در غرب النیرب جنوب حلب را نیز منهدم کردند.

از سوی دیگر کروههای تروریستی تکفیری در سایت های خود اعتراف کردند که 7 نفر از آنان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند ضمن یک عملیت نوعی که ارتش سوریه در ریف حلب جنوبی ضد خودروی تروریستی، انجام کرد.

واحدهای از ارتش بسیاری از تروریست ها در ریف حمص و درعا و ادلب را به هلاکت رساندند.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در روستای جرجس-رستن را کشتند و تلاش ورود تروریست ها به منطقه های آمن در ریف حمص و ورود دیگران از لبنان به سوریه را جلوگیری کردند.

یگانی از ارتش و نیروهای مسلح موضع تروریستی در خیابان الخرب-الوعر در غرب حمص را منهدم کرد.

همچنین واحدهای دیگر از ارتش عده ای از تروریست ها در اطراف حقل شاعر و حقل جزل و قلیعه و مزرعۀ عنبیه در ریف حمص را به هلاکت رساندند.

در ریف ادلب یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در عین البارده و درکوش و کورین و کفر نجد و قرع غزال ریف ادلب را از بین برد.

منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها در عقیربات و وادی العظام والمسعود و اللطامنه در ریف حماه را نابود کردند و 3 خودرو و مواضع تروریست ها در اطراف روستای الشیخ مسکین را منهدم کردند.

در درعا یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها در درعا و ریف آن را کشته و زخمی کردند.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …