نامزدهای ریاست تونس : روابط با سوریه از سر می گیریم

تونس – سانا

مصطفی بن جعفر” رئیس مجلس مؤسسان تونس و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور گفت: از قطع روابط میان تونس با کشور سوریه به هیچ وجه خشنود نیستم.

وی لزوم اجرایی شدن این امر را تصمیمی شتابانه دانست که نیازمند گفتگو و مشورت نیست، بلکه مسئولیت دولت و رئیس جمهور تونس است. مصطفی بن جعفر تأکید کرد: در صورتی که رئیس جمهور تونس شد، در این تصمیم بازنگری خواهد کرد و روابط دو کشور را مجددا برقرار می کند. رئیس مجلس مؤسسان تونس افزود: وی بر اساس این امر عمل می کند که دیپلماسی باید در خدمت به تونس و شهروندان این کشور باشد، و هر موضعی که به منفعت کشور آسیب می رساند، را در دستور کار خود قرار نخواهد داد

همچنین حمودة بن سلامة نامزد ریاست جمهور تونس بر اهمیت روابط با سوریه تأکید کرد.

شاهد أيضاً

کسب سه مدال برنز در مسابقات عربی در تونس

تونس-سانا تیم کاراته سوریه 3 مدال برنز در قهرمانی جوانا عرب که در تونس برگزار …