هشدار رئیس جمهوری اتریش به اروپا : پلیس جهانی نباش

 

وين – سانا

رئیس جمهوری اتریش به اتحادیه اروپا درباره دنباله روی از آمریکا در ایفای نقش پلیس جهانی هشدار داده و تاکید کرد که این اتحادیه قبل شروع بحران اوکراین مرتکب خطا شده است.

“هاینس فیشر” رئیس جمهوری اتریش تاکید کرد که اتحادیه اروپا قبل از شروع بحران اوکراین خطا انجام داده است.

وی که در مصاحبه تازه منتشر شده با مجله اروپا سخن گفته بود همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا قبل از شروع بحران اوکراین با سرعت کافی به تعهدات خود در قبال کی یف برای نزدیکی به این کشور عمل نکرد. اتحادیه اروپا بخصوص در دوره تا سقوط “ویکتور یانکوویچ” که تا فوریه 2014 رئیس جمهوری اوکراین بود خطا انجام داد.

از دید رئیس جمهوری اتریش پروژه نزدیکی اروپا به اوکراین مدت طولانی به طول انجامید. رهبری در کی یف می توانست قرارداد تجاری مشترک با اروپا را خیلی راحت تر به مرحله اجرا درآورد اگر مدت زمان طولانی از طرف اتحادیه اروپا معطل نمی ماند و ما این کشور را تا اکتبر 2013 همچنان با شرط و شروط های بیشتر مواجه نمی کردیم و آن را بین انتخاب بین (اروپا و روسیه) قرار نمی دادیم.

فیشر همچنین به اتحادیه اروپا درباره دنباله روی از آمریکا در ایفای نقش پلیس جهانی هشدار داده و تصریح کرد: هر چقدر اتحادیه اروپا بیشتر تلاش کند ارزش ها و اصول خود را فراتر از مرزهایش اجرایی کند به همان اندازه بیشتر در مناطق خطر مشابهی که همچنین آمریکا در آن حرکت می کند قرار خواهد گرفت.