یگان های از ارتش مواضع تروریست ها در حلب وادلب هدف قرار می دهد وخودروهای آن ها را در حسکه منهدم می کند وده ها کشته وزخمی در حمص ودرعا را بر جا می گذارد

استان ها- سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح مواضع تروریست ها هدف قرار داده وعده ای از آن ها را کشتند وچند دستگاه خودروهای متعلق به تروریست ها که مجهز به تیربارهای سنگین  منهدم کردند.

منیع نظامی به سانا یاد کرد که یگان های از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست ها در حلب قدیم والمرجه واللیرمون والزیدیه را کشته وزخمی کرد.

منبع افزود: یگان های از ارتش تعدادی از خودروهای تروریست ها که بعضی ها مجهز به تیربارهای سنگین وبرخی دیگر حامل سلاح وتجهیزات نظامی است در راه الکاستیلو وحندرات واشرفیه وحریتان والراشدین یکم وخان العسل وشهرک مسکونی خبرنگاران در حلب وریفش منهدم کردند.

در ریف ادلب منبع گزارش داد که یگان ها از ارتش ونیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در شهرک های بداما وکفرشلایا در منطقه ابو الضهور ودر روستا البویطی وقرع الغزال شرق فرودگاه ابو الضهوررا کشته وزخمی کرد. همچنین یگان ها دیگر از ارتش شماری از تروریست ها در حومه کفر نجد وبرج های سیریتل در کوهستان چهلمین(جبل الاربعین)را کشته وزخمی کرد.

منبع یاد کرد که یگان از ارتش شماری از تروریست های گروه جبهه النصره در معره النعمان در ریف ادلب کشت وانبار سلاح وتجهیزات نظامی آن ها را منهدم کرد.

در همین موقع یگان ها از ارتش ونیروهای مسلح پیگیری گروه های تروریستی که در مناطقی مختلف در درعا وریفش وجود دراند، ادامه می دهد. وبعداز کشتن عده ای زیاد از آن ها، مناطق مختلف وجود آنها را محدود می کند.

منبع نظامی گفت: یگان دیگر از ارتش شماری از تروریست ها در سماقیات ودیر عدس وبصری الشام وبیت الجمل شرق عتمان وشمال ابطع وجنوب غرب قرفه در ریف درعا ودر گوجه الآبازید ومنشیه در درعا را به هلاکت رساند.

در حسکه خبرنگار سانا گزارش داد: یگان های از ارتش ونیروهای مسلح مواضع تجمع تروریست ها در روستای الخمائن ومنطقه المیلبیه جنوب شهر حسکه هدف قرار داده وشماری از آن ها را کشت وتعدادی از خوردروهای منهدم کرد.

در ریف حمص یگان از ارتش ونیروهای مسلح تلاش تروریست ها برای نفوذ از زنجیره ی جنوبی غربی کوهستانهای حسیاء به طرف روستای خانه آقا ودره الصقور دفع وعده ای از آن ها را کشته وزخمی کرد.

 

 

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه از اصرار دبیرخانه فنی سازمان مبنی بر نادیده گرفتن اطلاعاتی که در خصوص در اختیار داشتن و استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط گروه های تروریستی در اختیار این سازمان قرار داده تعجب می کند