تحت نظارت رئیس جمهور بشار الأسد..حلقی تعدادی از پروژه های خدماتی و توسعه ای و صنعتی به قیمت بیست و چهار ملیار لیر سوری در لاذقیه را افتتاح کرد.

لاذقیه-سانا
تحت نظارت رئیس جمهور بشار الأسد و به مناسبت چهل وچهارمین سالگرد جنبش اصلاحی، امروز تعدادی از پروژه های خدماتی و توسعه ای و صنعتی به قیمت بیست و چهار ملیار لیر سوری در لاذقیه توسط رئیس حکومت دکتر وائل حلقی گشایش يافت و سنگ بنای پروژه های دیگر گذاشته شده است.

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در شهرک المزرعه الغربیه در شمال رام الله به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید