شهادت 7 کودک در هجوم تروریستی بر مدرسۀ کرناز در ریف حماه

حماه-سانا
در هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر مدرسۀ کرناز در ریف محرده درحماه، 7 کودک به شهادت رسیدند.

منبع در پلیس به خبرنگارسانا گفت که تروریست ها دو بمب موشکی را بمباران کردند بر مدرسۀ کرناز سقوط کردند و نتیجۀ آن شهادت 7 کودک و زخمی شدن 4 دیگر و خسارت مادی زیاد در مدرسه وارد شد.

منبع در بیمارستان ملی منطقۀ السقیلبیه که شهدا به آن منتقل شده اند،گفت که همۀ شهدا و زخمی ها زیر سن 12 اند.

 

زخمی شدن کودک در هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر اردوگاه مسکونی« الوافدین» در ریف دمشق.

در هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر اردوگاه مسکونی «الوافدین» در ریف دمشق،یک کودک زخمی شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها حومۀ «المجد »در اردوگاه الوافدین را با 3 بمب هدف قرار دادند و نتیجۀ آن زخمی شدن یک کودک و خسارت مادی در مکان وارد شد.

شاهد أيضاً

زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین از بقایای تروریست های در سلمیه

حماه –سانا بر اثر انفجار یک مین به جا مانده از تروریست های در روستای …