تجلیل از دانشگاه تشرین به به دلیل کسب رتبه اول در رتبه بندی وبومتریک

لاذقيه – سانا

دانشگاه تشرین به دلیل کسب رتبه اول در رتبه بندی وبومتریک توسط وزارت آموزش عالی کشورمان مورد تجلیل قرار گرفت.

دکتر سحر الفاهوم معاون وزیر آموزش عالی کشورمان با حضور یک کارگاه آموزشی در مورد رتبه بندی دانشگاه ها و راهکارهای ارتقای جایگاه دانشگاه های سوری، نشان افتخار این وزارتخانه را به دکتر بسام حسن رئیس دانشگاه تشرین تقدیم کردند.

غیاث