ارتش شماری از تروریست ها را در دیر الزور به هلاکت رساند و گروه تروریستی را در ریف حماه و ادلب از بین برد

استان ها-سانا
امروز یگان های از ارتش ونیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در منطقۀ حویجه صكر را به هلاکت رساندند و نیز انبار سلاح ولوازم تروریست های داعش را منهدم کردند.

يک منبع در استان دیر الزور به خبرنگار سانا گفت که واحدهای از ارتش بسیاری از تروریستهای گروه داعش در حویجه صكر را کشتند و خودروهای آنها را نابود کردند

منبع اضافه کرد که یگان های دیگر از ارتش عده ای از تروریست ها را در منطقۀ الحویقه و کنامات به هلاکت رساندند و انبار سلاح آنها را منهدم کردند.

در ریف حمص، یگان از ارتش تلاش نفوذ تروریست ها از روستای سلام غربی به جهت روستای ابو العلایا را جلوگیری کرد و تعدادی از آن ها را کشت .

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش عده ای از تروریست ها در اطراف روستای سلام شرقی و سلطانیه و در الهلالیه و اطراف رستن در ریف حمص را به هلاکت رساندند.

منبع افزود که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح شماری از تروریست ها در اطراف حقل شاعر و مشیرفه و تل غار را کشتند.

در ریف دمشق گروهی از ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها را در منطقۀ بیت تیما هدف قرار داد و آن را منهدم کرد.

در شهر درعا یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها در بصری الشام و ابطع و در اطراف جبیب در ریف درعا و در اطراف تل الخضر را به هلاکت رساندند.

در ریف حماه یگانی از ارتش با کمک گروهای دفاع مردمی، شماری از تروریست ها نزدیک روستای قراط را کشتند ونیز خودروهای آنها که حامل تیربار و سلاح را منهدم کردند.

در ریف ادلب واحدهای از ارتش تعدادی از تروریست ها در کفر نجد و ابو الظهور و اطراف آن را به هلاکت رساندند و هم گروهی دیگر، عده ای از تروریست ها در اطراف کوه اربعین و روستاهای نحله و کفرحایا و بنش را کشت.

منبع اشاره كرد که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح مواضع تروریست ها در حارم و بنش و حزانو و تل عاس و تل منس در ریف ادلب را هدف قرار دادند و بسیاری از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

در ریف لاذقیه گروهای از ارتش عده ای از تروریست ها در السودا و الخضرا و باشوره و المارونیات و کتف الرمان و ساقه الکرت را کشتند و سلاح آنها را منهدم کردند.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …