بانک مرکزی: دلار به 189.81 لیر سوریه برای بانک ها و به 190.06 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 189.81 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 190.06 لیر را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قیمت متوسط تعیین کرد.

بانک مرکزی هم نرخ دلار در مقابل لیر سوریه 189.60 را برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین کرد.

قیمت یورو در مقابل لیر سوریه 236.81 لیر برای بانک ها، 2357.11 لیر برای مؤسسه های صرافی، 235.55 لیر برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین شد.

 

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی: دلار به قیمت 336.62 لیر برای بانک ها و 336.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 336.62 لير سوریه …