بازگشت رونق به صنعت پوشاک حلب-ویدئو

حلب – سانا

صنعت پوشاک در حلب با اراده صنعتگران برای ادامه تولید و حفظ این صنعت تاریخی رونق خود را بازپس‌ گرفت.‌

خبرنگار سانا از تعدادی از کارخانه های تولید پوشاک در مناطق سریان قدیمی و سیف الدوله و مرکز شهر حلب بازدید و در جریان چالش هایی که توسعه این صنعت با آن مواجه است، قرار گرفت.

یکی از صنعتگران حلب با بیان اینکه تروریسم مناطق صنعتی مانند الليرمون والشيخ نجار را هدف قرار داد، توضیح داد: به دلیل جنگ تعداد تاسیسات صنعتی از هزار ها واحد صنعتی به 500 واحد کاهش یافت.

وی ادامه داد: با بازگشت امنیت و ثبات به حلب، تعدادی  واحد های صنعتی که به چرخه تولید باز گشته اند، افزایش می یابد.

یک صنعتگر دیگر  نیز به خبرنگار سانا بیان کرد: پس از از بین بردن تروریسم، صنعت پوشاک شاهد رشد چشمگیری است.

 

 

غیاث/نیرمین