حملات جنگنده های رژیم متجاوز سعودی به صنعاء

صنعاء – سانا

جنگنده‌های رژیم سعودی ادامه تجاوزات خود به یمن با بیش از ۳۰ حمله پایگاه هوایی “الدیلمی” واقع در صنعاء و اطراف آن را مورد هدف قرار دادند.

به نقل از المسیره نت، جنگنده‌های این رژیم همچنین ۱۰ حمله علیه شهر همدان و چهار حمله نیز علیه اردوگاه جربان واقع در شهرستان سنحان انجام دادند.