آمادگی فلسطینی ها برای جمعه /ملت ما طرح شوم را بر می اندازند/

قدس اشغالی – سانا

فلسطینی ها در نوار غزه امروز خود را برای شرکت در راهپیمایی /ملت ما طرح شوم را بر می اندازند/ آماده می‌کنند.

به نقل از رسانه های فلسطینی، کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و شکست محاصره فلسطینی ها در نوار غزه و در مناطق مختلف فلسطین اشغالی را به مشارکت در جمعه “ملت ما طرح شوم را بر می اندازند”، فراخواند.

کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و شکست محاصره مشارکت را در راهپیمایی های امروز را تأکیدی بر حفاظت از حقوق ملی و وحدت و سرنوشت مشترک اعلام کرد.

این کمیته بر ادامه تظاهرات بازگشت و شکست محاصره تا زمان تحقق کامل اهداف آن تاکید کرد.