مهندس عماد خمیس به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد از منطقه شرقی در دیر الزور و الرقه  بازدید به عمل آورد

یک هیات دولتی شامل هشت وزیر به ریاست مهندس عماد خمیس به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد از منطقه شرقی  در دیر الزور و الرقه  بازدید به عمل آورد.

هدف اصلی این سفر افتتاح تعدادی از پروژه های خدماتی و توسعه و آغاز  بازسازی پروژه های جدید است

شاهد أيضاً

جان باختن دو نفر در پی انفجار جنوب ايران

تهران-سانا دراثر انفجار مخزن گاز شرکت بوتان اهواز دو نفر جان باختند وچند نفر دیگر …