6 نوامبر 1984–جنبش های ضد آپارتاید اعتصابات و تظاهرات در آفریقای جنوبی تنظیم کرد

 دمشق-سانا

-شاه بریتانیا جورج پنجم  ایرلند را یک دولت آزادی اعلام کرد-1922

-دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل مقامات مسئول را به مجلس مؤسسان پس از جنگ تحویل کرد-1945

-مسیرت سبزی در مراکش به سمت صحرای غربی شروع شد-1975

-حزب وطن در ترکیه رد انتخابات پیروزی شد و حکومت ترکیه را به رهبری تورگوت اوزال تشکیل کرد – 1983

-جنبش های ضد آپارتاید اعتصابات و تظاهرات در آفریقای جنوبی تنظیم کرد-1984

-حیدر ابو بکر عطاس رئیس جمهوری دموکراتیک یمن انتخاب شد-1986

-همه پرسی در کالدونیای جدید واتخاذ یک قانون جدید در مورد وضعیت این منطقه-1988

-طوفان ایوان ایالات کنتاکی و ایندیانا را اصابت کرد و سی نفر کشت و هزاران خانه ها ویران کرد-2005

کسانی که متولد در این روز:

1479-  -اولین ملکه جوانا  ملکۀ کاستیا

1550 -ملکه کاترین شوهر پادشاه سوئد اریک چهاردهم-

مرگ و میر از این روز:

1796-  -ملکه کاترین دوم ملکۀ روسیه

1893-  -پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز روسی

 تولدها و رویدادها: 

-روز بین المللی برای جلوگیری از بهره برداری از محیط زیست در جنگ و درگیری های مسلحانه

-روز قانون اساسی در جمهوری دومینیکن

-روزعلم در سوئد و فنلاند

شاهد أيضاً

ایران حمله تروریستی آمریکا به اهداف غیرنظامی در شهر دیرالزور وتداوم غارت ثروت های سوریه را محکوم کرد

تهران -سانا  ایران حمله تجاوزکارانه و تروریستی ارتش آمریکا به اهداف غیرنظامی در شهردیرالزور سوریه …