ارتش بر کوه زملة المهر و روستای جحار و نقطۀ 802 در اطراف کوه شاعر را تسلط کرد ومواضع  تروریست ها را در شهر درعا مورد حمله قرار داد-ویدیو  

 استان ها-سانا

گروه های از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری یگان های از دفاع عمومی بر کوه زمله المهر وحقل المهر و روستای جحار و نقطۀ 802 را در اطراف کوه شاعر درشهرک تدمر در ریف حمص تسلط کردند و عده ای از تروریست ها را به هلاکت رسانند .

یگانه های از ارتش و نیروهای مسلح بسیاری از تروریست ها را کشتند و انبارهای سلاح و مهمات آنها را در حمص منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا گفت : گروه های از ارتش و نیروهای مسلح از حقل حیان به سمت شمال و غرب در کوه شاعر پیشروی کردند و بیشتر از بیست تروریست را به هلاکت رسانند و3 خودروی حامل تیربار را نیز منهدم کردند.

یگانه های از ارتش بسیاری از تروریست ها در ریف حمص را کشتند و نیز عده ای از خودروی حامل تیربار را منهدم کردند.

منبع نیز افزود که بسیاری از تروریست ها را در روستای السلطانیه و عرشونه در ریف حمص و در منطقۀ الشیخ مسکین در ریف درعا به دست یگان ها از ارتش و نیروهای مسلح کشته شدند.

 

ودر ریف دمشق منبع نظامی گفت: یگانه ای از ارتش و نیروهای مسلح  تلاش  عده ای از تروریست ها که قصد حمله به مواضع نظامی در منطقۀ القلمون در ریف دمشق را داشتند،جلوگیری کردند و بسیاری از تروریست ها را از بین بردند.

 

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …