کودکان سوریه در قلعه دمشق محبت وعشق خود به وطن با قلمو ورنگ ابراز کردند

دمشق- سانا

250 کودک از سن های مختلف در قلعه دمشق گردهم امدند تا تصاویر ونمادهای عشق ومحبت شان به وطن بیان کنند.534-306x203

 

 

 

 

 

 

برخی  از کودکان برچم سوریه ، وبرخی دیگر قهرمانی وشجاعت ارتش جمهوری عربی سوریه وپایبندی به وطن نقاشی کردند.

 

2107-306x203

 

 

 

 

 

 

 

وزیر فرهنگ عصام خلیل در بیانیه به خبرنگاران گفت: کودکان شرکت کننده،  برای ما نمونه عشق ومحبت به وطن  ارائه کردند ووقتی که از آن ها می پرسم چرا سنبل های ملی نقاشی می کنید؟! جوابشان درعین سادگی بود.، سوریه وطن همه  می باشد.

347-306x203

 

 

 

 

 

 

 

وی اضافه کرد :از آینده سوریه بیم ندارم چون چنان کودکان دارد.