الحلقی به معاون وزیر امور خارجه بلاروس: سوریه قصد دارد روابط تجاری را با همه کشورهای دوست تقویت کند

دمشق سانا

نخست وزیر سوریه  دکتر وائل الحلقی در دیدارش با معاون وزیر امور خارجه بلاروس والنتین ریباکوف، بر تقویت روابط دو کشور و توسعه روابط تجاری بین دو کشور تأکید کرد.

نخست وزیر سوریه شرکت های بلاروس را برای انجام پروژه های توسعه ای در سوریه با همکاری با شرکت های ملی سوریه دعوت کرد. الحلقی مواضع مقامات بلاروس  در حمایت از سوریه و ملت آن قدردانی کرد.

در همین زمینه، ریباکوف ارزوی تقویت روابط تجاری و توسعه ای و اقتصادی با سوریه اظهار کرد. وی ایستادن و مبارزه بی نظیر سوریه و ملت آن در مقابل جنگ ظالمانه تروریستی قدردانی کرد.

آقای مهندس کمال الدین طعمه وزیر صنعت و دکتر ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه و سفیر بلاروس در دمشق در این دیدار حضور داشتند.