تسلیم شدن 10 تن از فریب خوردگان در ادلب تا به وضعیت شان رسیدگی شوند

ادلب-سانا

10 تن از فریب خوردگانی که به گروههای تروریستی پیوسته بودند، در شهر ادلب خود را به مقامات مسوول تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

استاندار ادلب دکتر خیر الدین السید در دیدارش با فریب خورگان تسلیم شده تأکید کرد که وطن برای همه مردم وسعت دارد و مقامات مسؤول آماده هستند تا به فریب خوردگان کمک کند.

تعدادی از فریب خوردگان در این دیدار تأکید کردند که آنها آماده اند از وطن دفاع کنند.