شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

اسیر فلسطینی وسام عبدالمجید نایف شلالده 28 ساله در زندان‌های اشغالگران به شهادت رسید. این اسیر فلسطینی از اهالی شهرک سعیر در الخلیل بود.

باشگاه الاسیر فلسطین، اشغالگران را مسئول شهادت این اسیر فلسطینی دانست و اعلام کرد که جامعه بین المللی به سبب سکوت خود در برابر ادامه جنایات اشغالگران علیه اسیران مسئولیت دارد.

راما