پاتریارک یازجی: سوریه سرزمین صلح و دوستی و همزیستی است

بلگراد-سانا

پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک کلیسای انطاکیه و کل شرق تاکید کرد که سوریه همواره سرزمین صلح و دوستی وهمزیستی بوده و همین گونه نیز باقی خواهد ماند که در معرض یک جنگ تروریستی قرار گرفته است.

پاتریارک یازجی ضمن بازدید خود از سفارت سوریه در صربستان گفت : خبرهایی که رسانه‌های غربی وابزارهای خود از رویدادها در سوریه منتشر می‌کنند، درست نیست.

پاتریارک یازجی توضیح داد که بازدید خود از صربستان در راستای تاکید بر روابط خوب و تحکیم آن و ادامه همکاری بین دو کشور، می آید.

به نوبت خود، پاتریارک ايريناوس بر لزوم تقویت دوستی و همانگی میان ملت دو کشور در مقابله با چالش ها و شرایط سخت، تاکید کرد.

 

نیرمین خلیل