بازداشت 40 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نيروهای رژیم اشغالگر صبح امروز با یورش به تعدادی از مناطق کرانه باختری 40 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرنگار سانا توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالگر به جنین، وطولكرم، نابلس و الخليل در کرانه باختری يورش بردند و 40 فلسینی را بازداشت کردند.