بازداشت 15 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر امروز با یورش به الخلیل و جنین در کرانه باختری 15 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به شهرک بیت امر در شمال الخلیل 13 فلسطینی را باداشت کردند، نیروهای رژیم اشغالگر نیز 2 فلسطینی را در شهرک یعبد در جنوب شهر جنین را بازداشت کردند.

مرکز تحقیقات اسرای فلسطینی در گزارش ماه سپتامبر اعلام کرد : 330 فلسطینی از جمله 52 کودک و 14 خانم بازداشت شده اند.

غیاث/م.خ/ثناء