معاون کنست برای هتک حرمت وارد صحنه های مسجد اقصی شد

نائب رئیس کنست ( پارلمان ) رژیم صهیونیستی سه‌شنبه با هتک حرمت از مسجد الاقصی در شهر اشغالی قدس و ورود به صحنهای این مسجد ، باعث خشم شدید فلسطینیان شدموشه فیجلین صبح روز سه شنبه به همراه شماری ازصهیونیستهای شهرک نشین وارد صحنهای مسجد الاقصی شد و حرمت این مس جد را نادیده گرفت.

نیروهای اشغالگر در صحنهای مسجد الاقصی به حال آماده باش کامل در آمده بودند.فضایی از تنش و خشم در اعتراض به هتک حرمت از مسجد الاقصی به وجود آمده است.
نیروهای اشغالگر نگذاشتند صدها نماز گزار به فیجلین نزدیک شوند.
صدها نماز گزار فلسطینی از ساکنان قدس و مناطق دیگر و دانشجویان مدارس قدس در مسجد الاقصی حضور داشتند و در مخالفت با هتک حرمت از مسجد الاقصی سر می دادند.

مؤسسه مسجد الاقصی نیز اعلام کرد فیجلین در میان تدابیر شدید امنیتی نیروهای پلیس وارد مسجد الاقصی شد و مجموعه ای عکس و فیلم از وی گرفته شد.
وی سخنان تحریک آمیز و نژادپرستانه به زبان می آورد.