زخمی شدن شدن ده ها فلسطینی در جریان یورش نیروهای اشغالگر به شهرک یطا در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

درپی یورش نیروهای رژیم اشغالگر به شهرک یطا در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری ده ها فلسطینی دچار خفگی شدند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، راتب الجبور هماهنگ‌کننده کمیته‌ ملی در برابر ساخت دیوار حایل و شهرک‌سازی گفت: نیروهای رژیم اشغالگر به این شهرک یورش بردند و اقدام به شلیک بمب های صوتی و گاز سمی کردند که درپی آن ده ها فلسطینی از جمله زنان و کودکان دچار خفگی شدند.

غیاث/م.خ/ثناء