محمود عباس: قدس فروشی نیست و حقوق فلسطینیان قابل چانه زنی نیست

نیویورک – سانا

محمود عباس رئیس فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد: قدس قابل فروختن نیست و حقوق فلسطینیان نیز قابل چانه زنی نیست.

محمود عباس توضیح داد: “اسرائیل” هیچ یک از صدها قطعنامه شورای امنیت را اجرایی نکرده است. آیا پذیرفتنی است که اسرائیل در این زمینه مسئولیت‌پذیری نداشته و عواقب کار خود را نبیند؟ آیا پذیرفتنی است که اسرائیل دولتی فراقانونی باشد؟ چرا شورای امنیت به وظایف خود برای وادار کردن اسرائیل به التزام به قوانین بین‌المللی و پایان دادن به اشغال فلسطین عمل نمی‌کند؟

غیاث/م.خ