تعدادی از فلسطینیان در یورش نیروهای اشغالگر به یک روستا در کرانه باختری دچار حالت خفگی شدند

قدس اشغالی – سانا

درپی یورش نیروهای رژیم اشغالگر به روستای جبع در جنوب جنین در کرانه باختری و استفاده نیروهای این رژیم از بمب های گاز سمی، تعدادی از فلسطینیان دچار حالت خفگی شدند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغاگر به این روستا یورش بردند و اقدام به شلیک بمب های گاز سمی کردند که درپی آن تعدادی از فلسطینیان دچار حالت خفگی شدند.

غیاث/م.خ/ثناء