دمای در نرخ است با فرصت بریدن باران

 

دمشق-سانا

فردا هوا بین نیمه ابری و ابری خواهد بود با فرصت برای بریدن باران در مناطق پراکنده از کشور که گاهی با رعد و برق همراه است.

دمای که مورد انتظار در 24 ساعت آینده:

منطقۀ دمشق   21-10                 منطقۀ جنوبی       21-8

مرتفعات کوهی   19-6                 منطقۀ الوسطى   21-10

منطقۀ ساحلي  21-14                 منطقۀ شمالی      20-9

منطقۀ جزيره   22-11                    منطقۀ شرقی     21-12

منطقۀ البادية  20-11   

شاهد أيضاً

ایران سازنده پهپادهای حمله به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع را شناسایی کرد

تهران-سانا نیروهای امنیتی ایران در نتیجه بررسی های خود توانستند سازنده پهپادهایی که در حمله …