راکت آمریکایی به هنگام پرتاب منفجر شد

واشینگتن-سانا

یک راکت ماهواره آمریکایی “انتاریس” تابع شرکت امریکایی اوربیتال ساینسز، سه‌شنبه شب به هنگام پرتاب، آتش گرفته و پس از چند ثانیه منفجر شد. بنا بر ناسا این راکت حامل کپسول فضایی “سیگنوس” است.

(ا ف ب) از مجری تلویزیون ناسا نقل کرد که “این انفجار در همان لحظه اول پرتاب در جزیره ولوبس ایالت ویرجینیا واقع در شرق آمریکا رخ داد”.

بر اساس محاسبات قرار بود، این کپسول فضایی دو هزار و 200 کیلوگرم مواد غذایی و دیگر تجهیزات مورد نیاز شش سرنشین ایستگاه فضایی بین المللی را حمل کند و روز دوم نوامبر به ایستگاه فضایی برسد.