روسيه از آمریکا خواست تا زرادخانه تسلیحات شیمیایی خود را منهدم کند

مسکو – سانا

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو قصد ندارند بطور یک‌جانبه درخواست غیرقانونی طرف آمریکایی درباره انجام بازرسی‌های مضاعف از تاسیسات شیمیایی روسیه را اجرا کنند.

به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: روسیه به درخواست‌های غیرقانونی آمریکا که در خارج از چارچوب کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.

ماریا زاخارووا گفت: مسکو تمامی ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را در ماه سپتامبر سال 2017و تحت کنترل مراجع بین المللی از بین برده است و همچنان به تعهدات خویش در قبال کنوانسیون ‌منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی پایبند است.

زاخارووا گفت: آمریکایی‌ها تعهدات کلیدی خود در قبال کنوانسیون ‌منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به جای آورده و زرادخانه تسلیحات شیمیایی خود را منهدم کنند. واشنگتن هنوز از ذخایر عوامل سمی خود خلاص نشده.

غیاث/م.خ/ثناء