مالیات بر کاتریج های جوهر

باریس- سانا

مقامات فرانسوی احتمال اعمال مالیات بر کاتریج های جوهر برای تامین کمک های مالی به کانون ملی کتاب بررسی می کند.

روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل قول از وزیر فرهنگ وارتباطات فلوئر بیلیران ، مقامات مسوول در حال مطالعه وبررسی این پیشنهاد است.

فروش کارتریج های جوهر که سالیانه در حال افزایش است، جز مهمترین منابع تامین مالی کانون ملی کتاب محسوب می شود، وهدف اساسی آن حمایت وکمک به ناشران کتاب ونویسندگان وکتابخاه ها می باشد.